IV-TYÖNJOHTAJAN PALVELUT

Uusimpana palveluna voimme tarjota asiakkaillemme myös lvi-insinöörin tuottamat vastaavan iv-työnjohtajan (FISE pätevyystutkinto) erityisalan palvelut. Toukokuussa vuonna 2000 säädetty asetus (maankäyttö- ja rakennusasetus 71§) edellyttää vaativimmissa rakennusprojekteissa iv-työnjohtajan valvontaa asennuskohteissa.

ILMASTOINTI

TEHOKAS ILMANVAIHTO LISÄÄ TYÖTEHOA JA SÄÄSTÄÄ KUSTANNUKSIA

Vaihtuva ilma työtiloissa vaikuttaa työtehoa lisäävästi henkilökuntaan; raskas ilma väsyttää, ja voi aiheuttaa myös terveyshaittoja työntekijöille, lisäten turhia poissaoloja.

Huonosta tai puutteellisesta ilmanvaihdosta voi aiheutua kosteusvaurioita talon rakenteille. Kosteusvaurioiden terveyshaittojen lisäksi niiden korjaaminen kestää pitkään ja tulee kalliiksi. Näistä "hyvinä" esimerkkeinä voi mainita Suomalaiset "homekoulut" joissa tehdään jatkuvia huonosta ilmanvaihdosta johtuvia kosteusvauriokorjauksia.

Uudenaikainen ja toimiva ilmanvaihtojärjestelmä kannattaa asentaa myös vanhempiin kiinteistöihin. Järjestelmä antaa rakennukselle lisäarvoa ja pidentää käyttöikää. Tulevien vuosien korjauskustannusten säästö voidaan käyttää muihin kohteisiin.

LAATU

RAKENNAMME ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT PALVELEMAAN PITKÄÄN

Osaamme ilmanvaihdon. Siksi suunnittelemme ja rakennamme ilmanvaihtojärjestelmät lähes huoltovapaiksi. Ne on suunniteltu kestämään Suomen vaativat ja vaihtelevat neljä vuodenaikaa.

Huomioimme aina asiakkaan toiveet ja rakennuksen käyttötarkoituksen. Järjestelmä palvelee pitkään ja valittamatta kuin uskollinen palvelija. Asiakasrekisterimme kertoo suorittamistamme vaativimmistakin rakennuskohteista.

Kaikessa rakentamisessa käytämme vain laatumateriaaleja ja viimeisintä rakennustekniikkaa.

STANDARDIT

OSAAMISEMME PERUSTUU KOKEMUKSEEN JA KOULUTUKSEEN

Air-Konsult Oy on perustettu vuonna 1978. Perheyrityksen omat tuotantotilat on suunniteltu alan erityistarpeet huomioiden. Toimitilat on uudistettu vuonna 2000 ajan vaatimuksia vastaaviksi.

Olemme panostaneet työmme laatuun. Toimintamme täyttää laatustandardi 9001 vaatimukset kokonaan ja pääosin ympäristöstandardin 14001.

Uskomme elinikäiseen oppimiseen ja oppivaan organisaatioon. Siksi koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme, sillä asiakkaidemme luona emme harjoittele.

Urakoimme ilmanvaihtojärjestelmiä liike-, teollisuus- sekä saneerauskohteisiin joko suunnittelusta valmiiseen lopputulokseen tai toimimme osaurakoijana.